Storczyki, jako rośliny doniczkowe

Storczyki, jako rośliny doniczkowe stały się ostatnio bardzo modne i poszukiwane.

Ciągłe unowocześnianie produkcji, nowe odmiany, oraz opanowanie procesu sterowania produkcją spowodowały, że rośliny te są dostępne w sprzedaży przez cały rok. Pomimo ciągle rosnącej wiedzy uprawowej na temat storczyków, ich produkcja jest nadal kosztowna.

Bardzo długi okres uprawy jak na rośliny doniczkowe (pełny cykl trwa nawet do prawie dwóch lat) i bardzo wysoka energochłonność produkcji, a z drugiej strony wciąż bardzo wysokie ryzyko popełnienia błędów produkcyjnych skutkujących najczęściej zniszczeniem roślin, powodują, że tylko niewiele gospodarstw ogrodniczych jest w stanie sprostać wyzwaniu produkcji roślin o odpowiedniej, wysokiej jakości.

Współczesne ogrodnictwo jest obecnie ciągłym procesem uczenia się, poznawania roślin i możliwości dostosowania własnego gospodarstwa do potrzeb danej rośliny.